Choď na obsah Choď na menu
 


TEKLA, o.z. 

 

Zariadenie podporovaného bývania 
a
Chránená dielňa

Hviezdoslavova 161 a Hviezdoslavova 17, Stupava

________________________________________________________________________________________________

OZNAM

TEKLA, o.z. postupuje podľa nariadení RÚVZ, MPSVaR a BSK. 

Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím  vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii s COVID -19 na celom území SR.

Návštevy sa riadia usmernením MPSVaR SR 

Všetky opatrenia sú účinné do odvolania.

V prípade otázok kontaktujte štatutárov TEKLA, o.z. prostredníctvom zverejnených kontaktov.

________________________________________________________________________________________________

 

 

  • pomôžeme Vám s vybavovaním na úradoch – ZŤP, invalidný dôchodok, sociálne dávky, sprevádzanie u lekára, sprevádzanie na úradoch
  • pomôžeme Vám s každodenným životom –pravidelne brať lieky, upratovať, variť, nakupovať, prať, hospodáriť s peniazmi, viesť správne stravovacie návyky
  • pomôžeme Vám riešiť vzťahy, zameriame sa na rozvoj sociálnych a  komunikačných zručností, nácvik relaxácie, učíme orientovať  sa  v bežných životných situáciách, osvojovať si ich zvládanie a riešenie
  • pomôžeme Vám so sociálnou adaptabilitou ( sociálne začlenenie, riešenie problémov, pamäť)
  • pomôžeme Vám so zmysluplným využívaním voľného času, s rozvojom tvorivosti, so zlepšením sebahodnotenia.
  • v rámci chránenej dielne nájdete možnosť pracovného uplatnenia a rozvíjania Vašich schopností